0:00
ایستگاه نود و هشت(تکرار)

از کوزه همون برون تراود که دراوست

0:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

1:00
روی خط اقتصاد(تکرار)

مجله تحلیلی خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

1:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

2:00
نود و هشتی ها(تکرار)

وضعیت فارق اتحصیلان مهندسی در کشور- اهمیت تربیت نیروها بر اساس نیاز کشور

3:25
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

3:30
گنج و رنج(تکرار)

کارگاه تولیدی مبل

3:54
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

3:55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)

بررسی قوانین موجود در کشور در حوزه مالکیت ادبی و هنر

4:44
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

4:45
روستای ما(تکرار)

معرفی روستای چاه جمال- تاریخچه اقتصاد صنایع دستی و علل رکود

5:14
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

5:15
اذان صبح

اذان صبح: 05:17

6:00
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

6:05
در انتظار باران(تکرار)

ویژگی های عصر ظهور

6:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

7:00
رمز پیشرفت

تحلیل و بررسی جایگاههای کاریابی و کارآفرینی و کارگری در توسعه اقتصادی

7:55
ره نما

توصیه ها و رهنمود های رهبر کبیر انقلاب (ره)، اهمیت بازار

8:00
خانه سبز(تکرار)

کاشت و پرورش گیاه پپرومیا و باقلا سبز

8:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

9:00
تجارت الکترونیک(تکرار)

نوآوری در صنعت بستر IT

9:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

10:00
سفره ی ایرانی

لوبیا- سفرنامه ای از برداشت لوبیا

10:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

11:00
کار و نوا(تکرار)

توسل به اولیاء دین در موسیقی کار در ایران

11:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

12:10
اذان ظهر

اذان ظهر: 12:17

12:25
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

12:30
13:00
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

13:05
مدیریت برتر(تکرار)

تسهیل به اشتراک گذاری با انجمن های خبرگی

14:00
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

14:05
اقتصاد به توان 31(تکرار)

اهداف و برنامه های دستگاههای عضو ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار سال در استان خراسان جنوبی

14:59
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

15:00
بهارستان

دیدگاه مجلس درباره نحوه بهره برداری از منابع صندوق توسعه ملی

15:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

16:00
اقتصاد تعطیل نیست

اذان مغرب: 18:13- منع خرید پوشاک قاچاق وارداتی- حمایت از پوشاک تولید داخل

18:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

19:00
چشم انداز

ضرورت گفتمان ملی شدن سند چشم انداز

19:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

20:00
ما میتوانیم

بهره گیری از تجارب دفاع مقدس در حوزه های راه سازی

20:57
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

21:00
پویش

کتاب خانواده مقاوم

21:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

22:00
مدیریت برتر(تکرار)

تسهیل به اشتراک گذاری با انجمن های خبرگی

22:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

23:00
کالای ایرانی(تکرار)

سهم من از تولید ملی