0:00
ایستگاه نود و هشت(تکرار)

برای تغییر عادات غلط رفتار مصرف چه باید کرد

0:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

1:00
روی خط اقتصاد(تکرار)

مجله تحلیلی خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

1:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

2:00
نود و هشتی ها(تکرار)

شما دلایل کاهش رتبه علمی کشورمون رو چی می دونید؟ به نظر شما برای ارتقاء رتبه علمی کشور چه باید کرد؟

3:25
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

3:30
گنج و رنج(تکرار)

کارگاه تولیدی مبل

3:54
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

3:55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)

بررسی فرصتهای اقتصادی هنر تصویرگری کتاب

4:44
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

4:45
روستای ما(تکرار)

معرفی روستای حاج حسن

5:14
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

5:15
اذان صبح

اذان صبح: 05:43

6:00
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

6:05
حجره(تکرار)

کسب رزق و روزی حلال- خیاطی

6:29
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

6:30
روز از نو(زنده)

بیان انواع گردشگری- متد گردشگری سلامت

7:55
ره نما

توصیه ها و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب(ره)، هوشیاری در مقابل تفرقه افکنی های دشمن

8:00
رویش

نقش تیم عملیاتی پشتیبان در پیشبرد فروش

8:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

9:00
ایستگاه نود و هشت(زنده)

عمل های زیبایی ضرورت یا نیاز- نظر شما در خصوص عمل های زیبایی و هزینه های اون چیه؟

9:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

10:00
10:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

11:00
روی خط بازار(زنده)

مجله خبری تحلیلی در مورد وضعیت بازار

11:54
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

11:55
اذان ظهر

اذان ظهر: 12:16

12:29
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

12:30
عیار(تکرار)

ودیعه و امانت

12:59
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

13:00
حجره(تکرار)

کسب رزق و روزی حلال- خیاطی

13:29
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

13:30
خوشه چین

کشت نشایی، اهمیت و مزایا

14:00
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

14:05
راه ابریشم

واردات زیتون و روغن زیتون و آثار آن بر تولید داخل

14:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

15:00
چالش

راهکارهای افزایش نقش تشکلهای صنفی در اقتصاد

16:14
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

16:15
سفر هوشمند

نرم افزار تبسی

16:24
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

16:25
گنج و رنج(تکرار)

شرکت تعاونی تولید جاجیم

16:55
راه پیشرفت

توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری- عدالت اجتماعی در اندیشه ی امام خمینی(ره)

17:00
نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:42- به نظر شما دلایل روی آوردن بعضی از تولید کنندگان به خام فروشی کالا چیست و برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟

18:25
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

18:30
روستای ما

معرفی روستای باقی آباد

18:59
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

19:00
روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

19:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

20:00
رهیافت(زنده)

حد و مرز نیاز داخل به واردات برنج

20:57
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

21:00
ساعت صنعت

جایگاه ایران در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت نرم افزار

21:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

22:00
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)

فرصتهای اقتصادی هنرنقاشی دیواری

22:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

23:00